regulamin obiektu


1. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu . Istnieje możliwość pozostawienia bagażu po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w terminie 3 dni od daty rezerwacji. Nie dokonanie wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi i wynosi 20% wartości pobytu.

3. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

4.Opłatę za cały pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu (gotówką).

5. Skrócenie pobytu z przyczyn od nas niezależnych nie skutkuje zwrotem pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. W przypadku nienależytego zachowania lub naruszenia ciszy nocnej, wynajmujący poniosą odpowiednie konsekwencje.
7. Wszelkie zauważone w obiekcie usterki należy zgłaszać w dniu przyjazdu po zakwaterowaniu , ponieważ goście odpowiadają materialnie za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia.
8. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu bez zabezpieczenia. Opłata za zagubienie klucza wynosi 100 zł.
9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie tylko za wiedzą i zgodą właściciela obiektu. Gość obiektu nie może przenocować osób trzecich niezameldowanych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu naliczone zostaną dodatkowe koszty noclegu.
10. Parking na terenie posesji jest przeznaczony dla gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
11. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia.
12. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na terenie obiektu i wokół niego odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do domu.
14. Poruszanie się po obiekcie w butach narciarskich jest niedozwolone.
15. Właściciel może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu pieniędzy, w przypadku nieprzestrzegania REGULAMINU
16. Ochrona danych osobowych Klientów

– Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 Życzymy udanego pobytu !!!